Støydempende glass

Støy er et voksende miljøproblem. Fremfor alt langs sterkt trafikkerte veier med tung trafikk eller bebyggelse nært beliggende flyplasser. Støyen trenger hovedsakelig inn gjennom glasspartier og utettheter i konstruksjonen.

Normale isolerglass reduserer lyden merkbart, men ikke alltid tilstrekkelig. Derfor er det utviklet isolerglass spesielt beregnet til lyd- og støydempende formål.

3-lags glass har svært gode støydempende egenskaper, men det er ikke antall lag som gjør at glasset er støydempende. Det er først og fremst andre ting som innvirker på støydempingen. Det første grunnleggende prinsipp i lydisolerende isolerglass er asymmetri i oppbyggingen. Den enkleste lydruten er et isolerglass bestående av 2 lag med glass, hvor det ene laget med glass er tykkere enn det andre.

Laminering gir støydemping

En ytterligere lyddempning oppnås hvis det ene glasslaget i isolerglasset er laminert. Forskjellen mellom materialtypene bryter lydbølgene som da dermed dempes. Ved å velge en spesiell lyddempende folie oppnås særlig gode støydempende resultater. Økt lyddemping oppnås også ved å fylle mellomrommet mellom glasslagene med gass.

Hva kan vi hjelpe deg med?