Om oss

70 ÅR MED GLASS

Fra en sped start med to ansatte i låven på Hunn gård i 1946 til en gigant i norsk glass-sammenheng i jubileumsåret 2006 med nærmere 40 ansatte. Th. Sagstuen & sønn – fra 2002 Sagstuen AS – har satt spor etter seg i det lokale industribilde.

Historien om familiebedriften er en reise i en tøff industribransje der det hele tiden har vært maktpåliggende å være i forkant av utviklingen. Det som fra starten og i en årrekke var en ren glassmestervirksomhet, er i dag en bedrift som har mange flere produkter å tilby og dermed også flere bein å stå på.

For i 2006 er det ikke lengere Sagstuen AS en bedrift som bare setter inn nye vinduer når uhellet har vært ute i et privathus eller en forretning er blitt hjemsøkt av tyver. I dag er det en hypermoderne bedrift der man i tillegg til den opprinnelige glassvirksomheten har spesialisert seg på fasader, balkoninnglassing og Sagstuen-rekkverkene. Og det som startet med far og sønn Thorolf og Egil Sagstuen som pionerbedrift innen glass i Gjøvik, har i dag arbeidsoppgaver spredt over det meste av Sør-Norge. At man i tillegg har hatt jobber både i Narvik og Stavanger forteller at firmaets ekspertise og produkter er kjent langt utenfor Gjøvik.

 

Tøff start

Det hele begynte i et rom i låven på daværende Hunn gård. Far og sønn Thorolf og Egil Sagstuen dro det hele i gang. I små former. Men med masse entusiasme – og lange arbeidsdager. Veldig lange. Det kan Jenny Sagstuen (f. 1922) bekrefte. – Det var tøft i starten. Det var ingen ni til fire jobb. De holdt på til ni-ti om kvelden. Og jobbet stort sett hver helg. Det gikk mange år før det i det hele tatt var snakk om noe ferie, sier Jenny Sagstuen.

– Jeg husker godt den første ordentlige ferieturen vår. Det måtte være i 1955 eller i 1956. Da kjørte vi bil til Tyskland og Østerrike. Men vi eide den bilen i sammen med bestefar og bestemor. Så vi kunne ikke bli for lenge borte, de andre skulle også ha bilen på ferie, minnes Jenny.
Jenny husker også godt den bilen som ble brukt helt i starten i firmaets tjeneste: – Den ble kalt Gjøvik-duren etter den helt spesielle lyden når bilen gikk. Det var Jan Erik som satte det festlige navnet på den vesle lastebilen.

Til Øvre Torvgate

Etterspørselen etter glassarbeidere gjorde at det hele gikk rund. Og utviklingen var positiv. Firmaet måtte seg om etter større lokaler.

I 1952 kjøpte Th. Sagstuen & sønn Øvre Torvgate 21. – Både for å få mer plass, og også for å fra rottene som var så plagsomme i låven på Hunn, sier Svein Christiansen. Nestor i firmaet med over 30 års ansiennitet. Og et levende leksikon når det gjelder mye av det som har skjedd i firmaet.

– Rotter var det mange av. Og dersom man glemte å legge kittet ned i bøtta når man gikk hjem om kvelden, kunne man være sikker på at rottene forsynte seg av godsakene i løpet av natten, sier Svein Christiansen.

Nesten 50 år

I nesten 50 år var Øvre Torvgate hovedkvarter for firmaet. I løpet av de årene ble det foretatt mange byggearbeider, økt omsetting gjorde at man måtte utvide flere ganger. Eiendommen ble også herjet av stor brann i 1967/68.
I lang tid var det bare to ansatte i firmaet. Stadig flere arbeidsoppdrag gjorde at man måtte utvide arbeidsstokken. I 1959 var det fem ansatte. Det året begynte også Svein Christiansen i firmaet. Nærmere bestemt den 26. august. Da var han 13 år gammel.

Brukte sykkel

Svein Christiansen husker godt lange og slitsomme arbeidsdager. Og mange artige episoder fra et langt liv i bedriften.

– Vi måtte blant annet bruke sykkel for å komme oss ut på arbeidsoppdrag. Da hadde vi med oss en bag med alt verktøy i, minnes Christiansen.
– Det var bare en bil i firmaet i starten. Det var en blå og hvit Ford Taunus 17 M stasjonsvogn.

Den andre bilen firmaet skaffet seg var en Ford Anglia, det var i 1961. I 2006 er bilparken ganske annerledes. I dag disponerer Sagstuen AS 14 biler.

Familiebedrift

Th. Sagstuen & sønn – senere Sagstuen AS – er en typisk familiebedrift. Der sentrale arbeidsoppgaver har gått i arv. I starten med far og sønn Thorolf og Egil Sagstuen. Thorolf var mye syk fra 1967 og døde i 1974. Egil fortsatte i hele sitt voksne liv. I 1966 begynte sønnen Jan Egil (f.1946) i firmaet. Einar (f.1951) kom inn for fult fra 1978. Fram til 2004 var disse to firmaets eiere. Da trakk Jan Egil seg ut, inn kom sønnen Rune (f.1970).

I dag er det Einar (tredje generasjon) og Rune (fjerde generasjon) som sitter i den daglige ledelsen. Og for å føre arven videre er det nye generasjoner på gang. Foruten Rune fra fjerde generasjon er Einars to sønner Sondre og Simen også i firmaets tjeneste. Lille søster Ingrid (f. 1961) jobbet litt på kontoret – Og så var hun veldig interessert i å lære hvordan man skulle kitte, minnes Svein Christiansen.

Syklet til Oslo

I en årrekke var Egil Sagstuen eneansvarlig leder i firmaet. Etter flytting til Øvre Torvgate hadde han helle sitt yrkesaktive liv i firmaet. For å ta svennebrevet måte Egil til Oslo. Som den idrettsmann og ivrig sykelist han var, brukte han like godt sykkelen til og fra Oslo i den tid han måtte være der. Egil tok svennebrevet som glassmester i 1951.

Men Egil brukte ikke bare sykkelen til og fra jobb i Oslo. Han var også ivrig konkurransesyklist og ble blant annet tildelt medalje for å ha syklet Trondheim-Oslo ti ganger.
Arbeidet krevde mye av Egil. Og det er på mange måter skjebnens ironi at han også døde i arbeidslokalene i Øvre Torvgate. Den 15. mai 1990 falt han overende og døde momentant.

Lang fartstid

Svein Christiansen (f. 1946) er den ved siden av Sagstuen-familien som har lengst fartstid i firmaet. I 32 år har han vært ansatt i firmaet. Først i perioden 1959-79, deretter fra 1988-2000. Svein var bare 13 år da han ble ansatt hos Th. Sagstuen & sønn i 1959. Bjørn Hageberg og Ernst Volden har også jobbet i mange år i firmaet.

Store oppdrag

Firmaet har hatt ansvaret for glassarbeidet i mange store bygg i hele Sør-Norge oppgjennom årene. Det kan nevnes Rådhuset i Hov i Land, Rådhuset i Gjøvik, Rådhuset på Fagernes, Sykehuset på Lillehammer, Haakons Hall på Lillehammer, Telegrafhuset på Lillehammer, flere meierier på Østlandet, mye av glassarbeidet på CC og det meste av næringsbygg som finnes i Gjøvik.

Voldsom utvikling

Arbeidsstokken var lenge stabil på 10-12 personer. Men de siste årene har det vært en voldsom økning i antall ansatte. Sagstuen AS har i dag rund 40 personer på arbeidslisten. Det skyldes stor oppdrag både i distriktet – og i hele Sør-Norge for øvrig. I tillegg til vanlig glassverksted har firmaet i dag oppdrag med fasader, balkonginnglassing og det aller nyeste produktet – Sagstuen-rekkverket. Det er først og fremst de siste produktene som er årsaken til den veldige økningen i antall ansatte.

Spesialisert

I jubileumsåret 2006 er firmaet veldig spesialisert og har ansvarshavende på flere felt. Einar Sagstuen er firmaets daglige leder. Rune Sagstuen er produktsjef glass, Børge Moen produktsjef fasade og Tore Bjerke produktsjef for balkong og rekkverk. Totalt jobber det rundt 40 personer i bedriften i jubileumsåret.

Viktige tall

  • Firmaet Th. Sagstuen & sønn ble stiftet i 1946
  • Holdt til på Hunn gård fra 1946 til 1952
  • Fra 1952 til 2000 var basen på Øvre Torvgate
  • Flyttet til Ringveien 13 1. februar 1999

Firmaet startet med to medarbeidere. I 1959 var det fem ansatte, ved flyttingen til Ringveien i 1999 var antallet økt til 11. I dag jobber rundt 40 personer i Sagstuen AS

Media
– Sikkertsglass
– Glass i 4 generasjoner
– 70 år med glass