Energispareglass

Vinduets opprinnelige funksjon er å slippe inn dagslys, skape mulighet for utsyn og beskytte mot vær og vind. Glassets grunnfunksjoner er fremdeles den samme, men nå kan vi oppnå mye mer med flere glass i kombinasjon. I dag er målsetningen å skape best mulig inneklima ved lavest mulig energiforbruk og miljøpåvirkning.

Behagelig inneklima og lavere strømregning

Takket være avansert foredlingsteknikk er glasset utviklet til den kanskje viktigste byggekomponenten.
Energispareglass reflekterer varme, forbedrer inneklimaet ved å redusere kalderas og kaldstråling og behovet for annen oppvarming reduseres.
Glasset bidrar i så måte til et bedre innemiljø og lavere strømregning og du kan nyte større og høyere vinduer uten å risikere kalderas eller kalstråling.
Enegispareglass tar vare på varem og slipper lyset inn
Som ordinært floatglass slipper dette glasset inn solens lys og energi og tilfører rommet “gratis” energi. Samtidig reflekterer det belagte glasset romvarmen tilbake i rommet.

Glassfagkjedens glassmestere leverer og monterer ulike typer energispareglass. Vil du vite mer om enrgispareglass, trykk her

Hva kan vi hjelpe deg med?